vrouw-weeft-naar-een-kindje-en-zijn-moeder.jpg
Terug

Bijlage

INFORMATIE OVER DE VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

A. Verwerkingen met betrekking tot de uitgifte en het beheer van cheques voor gebruikers die natuurlijke persoon zijn  

Algemeen doel 

Doel van de verwerking 

Verzamelde persoonlijke gegevens 

Wettelijke basis van de verwerking 

Bewaren van persoonlijke gegevens 

Beheer van de PWA-cheques 

Uitgifte en beheer van de cheques  

Naam, voornaam, e-mailadres, postadres, RRN, telefoonnummer, autorisatienummer, geslacht, bankrekeningnummer, te verrichten prestaties of gerealiseerde prestaties. 

 

 

Informatie dat u verstrekt over het (de) product(en) en het type van gebruikte prestatie: het type van cheque en de prestatie.   

 

Het verstrekken en de verwerking van deze persoonlijke gegevens is voor PLUXEE noodzakelijk om te kunnen voldoen aan haar wettelijke en contractuele verplichtingen in het kader van het overheidscontract met het FOREM   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor een periode van 10 jaar na het einde van de overheidsopdracht. 

 

 

Informeren over het aantal cheques, de geschiedenis van de uitgevoerde transacties en de vervaldatm van uw cheques; 

 

Beheer van de aanvragen via de klantendienst. Dit doel kan ook het opnemen van telefoongesprekken met de klantendienst inhouden.  

 

Voor een periode van 3 jaar vanaf de ontvangst van de aanvraag, betreffende schriftelijke verzoeken. 

 

Gedurende een periode van 12 maanden vanaf de ontvangst van het verzoek, betreffende telefonische aanvragen.

Zorgen voor de vergoeding van PWA-dienstverleners.  

 

Naam, voornaam, autorisatienummer.  

 

Informatie dat u verstrekt over het (de) product(en) en type van de gebruikte prestatie: het type van cheque en prestatie. 

Voor een periode van 10 jaar na het einde van de overheidsopdracht.. 

 

Eventuele fraude voorkomen, opsporen en vervolgen;  

 

Naam, voornaam, e-mailadres, postadres, RRN, telefoonnummer, autorisatienummer, geslacht, bankrekeningnummer, te verrichten prestaties of gerealiseerde prestaties. 

 

Informatie dat u verstrekt over het (de) product(en) en het type van gebruikte prestatie: het type van cheque en de prestatie.   

 

Voor een periode van 10 jaar na het einde van de overheidsopdracht.. 

 

Kennisgeving van een wijziging in de gebruiksvoorwaarden van de cheques en/of het Privacybeleid.  

Naam, voornaam, e-mailadres, postadres.

Gedurende de looptijd van de overheidsopdracht afgesloten met het FOREM. 

Beheer uw dossier met uw PWA. 

Naam, voornaam, e-mailadres, postadres, RRN, telefoonnummer, autorisatienummer, geslacht, bankrekeningnummer, te verrichten prestaties of gerealiseerde prestaties.

 

Informatie dat u verstrekt over het (de) product(en) en het type van gebruikte prestatie: het type van cheque en de prestatie.   

 

Gedurende de looptijd van de overheidsopdracht afgesloten met het FOREM. 

Uitvoeren van tevredenheidsonderzoeken om de dienstverlening te verbeteren; 

Naam, voornaam, e-mailadres, postadres, RRN, telefoonnummer, autorisatienummer, geslacht, bankrekeningnummer, te verrichten prestaties of gerealiseerde prestaties.

 

Informatie dat u verstrekt over het (de) product(en) en het type van gebruikte prestatie: het type van cheque en de prestatie.   

.  

 

Gerechtvaardigd belang van PLUXEE om de kwaliteit van de diensten te waarborgen en te promoten.  

 

Wij bewaren uw gegevens gedurende een periode van drie (3) jaar vanaf het laatste contact dat u had of korter afhankelijk van de informatie dat in het kader van het onderzoek verstrekt is.  

 

B. Verwerking met betrekking tot de uitgifte en het beheer van cheques voor gebruikers die rechtspersoon zijn
 

Algemeen doel 

Doel van de verwerking

Verzamelde persoonlijke gegevens 

Wettelijke basis voor de verwerking 

Bewaren van persoonlijke gegevens 

Beheer van de PWA-cheques 

Uitgifte en beheer van de cheques

Naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer van de contactpersoon

 

 

Informatie dat u verstrekt over het (de) product(en) en het type van gebruikte prestatie: het type van cheque en de prestatie.   

 

Het verstrekken en de verwerking van deze persoonlijke gegevens is voor PLUXEE noodzakelijk om te kunnen voldoen aan haar wettelijke en contractuele verplichtingen in het kader van het overheidscontract met het FOREM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor een periode van 10 jaar na het einde van de overheidsopdracht. 

 

 

Beheer van de aanvragen via de klantendienst. Dit doel kan ook het opnemen van telefoongesprekken met de klantendienst inhouden.

 

Naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer van de contactpersoon

 

Informatie dat u verstrekt over het (de) product(en) en het type van gebruikte prestatie: het type van cheque en de prestatie.

 

Voor een periode van 3 jaar vanaf de ontvangst van de aanvraag, betreffende schriftelijke verzoeken. 

 

Gedurende een periode van 12 maanden vanaf de ontvangst van het verzoek, betreffende telefonische aanvragen.

Zorgen voor de vergoeding van PWA-dienstverleners.  

Naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer van de contactpersoon

 

Informatie dat u verstrekt over het (de) product(en) en het type van gebruikte prestatie: het type van cheque en de prestatie.

Voor een periode van 10 jaar na het einde van de overheidsopdracht. 

Eventuele fraude voorkomen, opsporen en vervolgen;  

Naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer van de contactpersoon

 

Informatie dat u verstrekt over het (de) product(en) en het type van gebruikte prestatie: het type van cheque en de prestatie.

 

Voor een periode van 10 jaar na het einde van de overheidsopdracht. 

 

Kennisgeving van een wijziging in de gebruiksvoorwaarden van de cheques en/of het Privacybeleid.

Naam, voornaam, e-mailadres 

 

Gedurende de looptijd van de overheidsopdracht afgesloten met het FOREM. 

Beheer uw dossier met uw PWA. 

 

Naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer van de contactpersoon

 

Informatie dat u verstrekt over het (de) product(en) en het type van gebruikte prestatie: het type van cheque en de prestatie.

 

Gedurende de looptijd van de overheidsopdracht afgesloten met het FOREM. 

Uitvoeren van tevredenheidsonderzoeken om de dienstverlening te verbeteren;  

Naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer van de contactpersoon

 

Informatie dat u verstrekt over het (de) product(en) en het type van gebruikte prestatie: het type van cheque en de prestatie.

 

Gerechtvaardigd belang van PLUXEE om de kwaliteit van de diensten te waarborgen en te promoten.

 

Wij bewaren uw gegevens gedurende een periode van drie (3) jaar vanaf het laatste contact dat u had of korter afhankelijk van de informatie dat in het kader van het onderzoek verstrekt is.  

 

C. Verwerkingen met betrekking tot de uitgifte en het beheer van PWA-cheques voor PWA-dienstverleners.  

 

Algemeen doel

Doel van de verwerking

Verzamelde persoonlijke gegevens 

Wettelijke basis voor de verwerking 

Bewaren van persoonlijke gegevens

Beheer van de dienstverlener 

Inschrijving en beheer van de dienstverlener  

Naam, voornaam, e-mailadres, postadres, RRN, telefoonnummer, type activiteit, geslacht, informatie over de aansluiting bij een betaalorganisme (lid bij een vakbond) of O.C.M.W., werkuren en uit te voeren of gerealiseerde prestaties, contractnummer.  

Het verstrekken van de persoonlijke gegevens is noodzakelijk voor Sodexo om te voldoen aan haar wettelijke en contractuele verplichtingen met het overheidscontract met het FOREM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor een periode van 10 jaar na het einde van de overheidsopdracht. 

 

Beheer van de aanvragen via de klantendienst. Dit doel kan ook het opnemen van telefoongesprekken met de klantendienst inhouden.

 

Naam, voornaam, e-mailadres, postadres, RRN, telefoonnummer, type activiteit, geslacht, informatie over de aansluiting bij een betaalorganisme (lid bij een vakbond) of O.C.M.W., werkuren en uit te voeren of gerealiseerde prestaties, contractnummer.

Voor een periode van 3 jaar vanaf de ontvangst van de aanvraag, betreffende schriftelijke verzoeken. 

 

Gedurende een periode van 12 maanden vanaf de ontvangst van het verzoek, betreffende telefonische aanvragen.

Zorgen voor de vergoeding van PWA-dienstverleners. 

 

Naam, voornaam, RRN, type activiteit, informatie over de aansluiting bij een betaalorganisme (lid bij een vakbond) of O.C.M.W..  

Voor een periode van 10 jaar na het einde van de overheidsopdracht.

 

Eventuele fraude voorkomen, opsporen en vervolgen;

 

Naam, voornaam, RRN, type activiteit, informatie over de aansluiting bij een betaalorganisme (lid bij een vakbond) of O.C.M.W..  

Voor een periode van 10 jaar na het einde van de overheidsopdracht.

Kennisgeving van een wijziging in de gebruiksvoorwaarden van de cheques en/of het Privacybeleid.

Naam, voornaam, e-mailadres, postadres 

Gedurende de looptijd van de overheidsopdracht afgesloten met het FOREM. 

Beheer uw dossier met uw PWA. 

 

Naam, voornaam, e-mailadres, postadres 

Gedurende de looptijd van de overheidsopdracht afgesloten met het FOREM. 

 

Uitvoeren van tevredenheidsonderzoeken om de dienstverlening te verbeteren;  

Gegevens die nodig zijn om enquetes te beantwoorden (bv. identificatiegegevens zoals uw naam en voornaam, uw contactgegevens (e-mailadres, postadres, telefoonnummer), uw geslacht, uw taal, uw RRN, de gebruikte producten: uw gebruikersnummer voor het Pluxee-product, het type cheque) 

Gerechtvaardigd belang van PLUXEE om de kwaliteit van de diensten te waarborgen en te promoten.

 

Wij bewaren uw gegevens gedurende een periode van drie (3) jaar vanaf het laatste contact dat u had of korter afhankelijk van de informatie dat in het kader van het onderzoek verstrekt is.  

 

D. Verwerkingen met betrekking tot de uitgifte en het beheer van PWA-cheques voor PWA-medewerkers. 

 

Algemeen doel 

Doel van de verwerking 

Verzamelde persoonlijke gegevens 

Wettelijke basis voor de verwerking 

Bewaren van persoonlijke gegevens

Beheer van de ALE-rekening en de cheques 

Inschrijving en beheer van de PWA-rekening 

Naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer van de contactpersoon

 

Het verstrekken van de persoonlijke gegevens is noodzakelijk voor Pluxee om te voldoen aan haar wettelijke en contractuele verplichtingen met het overheidscontract met het FOREM.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor een periode van 10 jaar na het einde van de overheidsopdracht.

 

Beheer van de inschrijvingen van gebruikers en dienstverleners 

Voor een periode van 10 jaar na het einde van de overheidsopdracht.

 

Beheer van de aanvragen via de klantendienst. Dit doel kan ook het opnemen van telefoongesprekken met de klantendienst inhouden.

 

Naam, voornaam, e-mailadres, functie van de contactpersoon 

 

Voor een periode van 3 jaar vanaf de ontvangst van de aanvraag, betreffende schriftelijke verzoeken. 

 

Gedurende een periode van 12 maanden vanaf de ontvangst van het verzoek, betreffende telefonische aanvragen.

Eventuele fraude voorkomen, opsporen en vervolgen;

 

Naam, voornaam, e-mailadres, functie van de contactpersoon 

 

Voor een periode van 10 jaar na het einde van de overheidsopdracht.

 

Kennisgeving van een wijziging in de gebruiksvoorwaarden van de cheques en/of het Privacybeleid.  

Naam, voornaam, e-mailadres, functie van de contactpersoon

 

Gedurende de looptijd van de overheidsopdracht afgesloten met het FOREM.

 

Uitvoeren van tevredenheidsonderzoeken om de dienstverlening te verbeteren;  

Gegevens die nodig zijn om enquetes te beantwoorden (bv. identificatiegegevens zoals uw naam en voornaam, uw contactgegevens (e-mailadres, postadres, telefoonnummer), uw geslacht, uw taal, uw RRN, de gebruikte producten: uw gebruikersnummer voor het Pluxee-product, het type cheque) 

Gerechtvaardigd belang van PLUXEE om de kwaliteit van de diensten te waarborgen en te promoten.

Wij bewaren uw gegevens gedurende een periode van drie (3) jaar vanaf het laatste contact dat u had of korter afhankelijk van de informatie dat in het kader van het onderzoek verstrekt is.

 

E. Verwerkingen met betrekking tot de uitgifte en het beheer van cheques voor betaalorganismes en OCMW's. 

 

Algemeen doel 

Doel van de verwerking

Verzamelde persoonlijke gegevens 

Wettelijke basis voor de verwerking 

Bewaren van persoonlijke gegevens

Beheer van de signalisatiefiche betaalorganismes/OCMW en de cheques.  

Beheer en inschrijving van de signalisatiefiche  

Naam, voornaam, e-mailadres, functie van de contactpersoon

 

Het verstrekken van de persoonlijke gegevens is noodzakelijk voor Pluxee om te voldoen aan haar wettelijke en contractuele verplichtingen met het overheidscontract met het FOREM.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor een periode van 10 jaar na het einde van de overheidsopdracht.

 

Verzekeren van de vergoeding van PWA-dienstverleners 

Voor een periode van 10 jaar na het einde van de overheidsopdracht.

 

Beheer van de aanvragen via de klantendienst. Dit doel kan ook het opnemen van telefoongesprekken met de klantendienst inhouden.

Naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, functie van de contactpersoon

 

Voor een periode van 3 jaar vanaf de ontvangst van de aanvraag, betreffende schriftelijke verzoeken. 

 

Gedurende een periode van 12 maanden vanaf de ontvangst van het verzoek, betreffende telefonische aanvragen.

Eventuele fraude voorkomen, opsporen en vervolgen;  

 

Naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, functie van de contactpersoon

 

Voor een periode van 10 jaar na het einde van de overheidsopdracht.

 

Kennisgeving van een wijziging in de gebruiksvoorwaarden van de cheques en/of het Privacybeleid.  

Naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, functie van de contactpersoon

 

Gedurende de looptijd van de overheidsopdracht afgesloten met het FOREM.

 

Uitvoeren van tevredenheidsonderzoeken om de dienstverlening te verbeteren;

Naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, functie van de contactpersoon

 

Gerechtvaardigd belang van PLUXEE om de kwaliteit van de diensten te waarborgen en te promoten.

 

Wij bewaren uw gegevens gedurende een periode van drie (3) jaar vanaf het laatste contact dat u had of korter afhankelijk van de informatie dat in het kader van het onderzoek verstrekt is.

 

F. Verwerkingen met betrekking tot het gebruik van de site

 

Algemeen doel 

Doel van de verwerking

Verzamelde persoonlijke gegevens 

Wettelijke basis voor de verwerking 

Bewaren van persoonlijke gegevens

Beheer van de site en applicaties 

Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens in de specifieke context van cookies, nodigen wij u uit om ons cookiebeleid te raadplegen. 

 

Creëer en beheer uw account en uw toegang tot de site 

  • Inloggegevens: gebruikersnaam, wachtwoord, e-mailadres.  

 

 

 

Het verstrekken van de persoonlijke gegevens is noodzakelijk voor Pluxee om te voldoen aan haar wettelijke en contractuele verplichtingen met het overheidscontract met het FOREM

 

Voor een periode van 10 jaar na het einde van de overheidsopdracht.

 

 

Uitvoeren van gegevensanalyses en statistische analyses (geanomiseerde gegevens afhankelijk van het type van controle) om de kwaliteit en operationele uitmuntendheid van de diensten van PLUXEE te bewaken; 

  • Informatie die u verstrekt over het (de) product(en) type(s) van de gebruikte prestatie: het type van cheque/prestatie.  

 

 

  • Informatie die u verstrekt bij het gebruik van de site tijdens het bezoeken van bepaalde schermen en interactiepatronen;  

 

  • Browsergegevens. 

Gerechtvaardigd belang van PLUXEE om de kwaliteit van de diensten te waarborgen en te promoten.

 

 

Deze geanonimiseerde gegevens worden maximaal 10 jaar bewaard.    

Beantwoorden van uw aanvragen (met name via het contactformulier); 

Identificatiegegevens zoals uw naam, voornaam, uw contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer), taal;  

Gerechtvaardigd belang van PLUXEE om de kwaliteit van de diensten te waarborgen en te promoten.

 

Deze geanonimiseerde gegevens worden maximaal 3 jaar bewaard na het laatste contact.    

Voor elk ander doel dat we aan u zouden specificeren (in het geval van een verzoek van het FOREM en met de bevestiging van het FOREM), indien van toepassing, op het moment van de inzameling van uw gegevens.   

 

Het type van gegevens wordt ook bepaald op het moment van de inzameling.  

Bepaald op het moment van de inzameling. 

Bepaald op het moment van de inzameling.