tuinman-in-boomgaard.jpg
Terug

Welke activiteiten mag ik uitvoeren in het kader van de PWA-cheques? 

De PWA-cheques laten u toe om dienstprestaties uit te voeren dichtbij u. Ontdek alle activiteiten dat u kan uitvoeren:

Bij particulieren zijn de volgende activiteiten toegestaan:
 • huishoudelijke hulp van huishoudelijke aard:  vanaf 1 juli 2009, mogen alleen PWA-werknemers die op die dag 50 jaar of ouder zijn en werklozen die een duurzame arbeidsongeschiktheidsgraad van minimaal 33% hebben en al ondersteunende werkzaamheden van huishoudelijke aard hebben verricht, hun werkzaamheden voortzetten bij aangemelde gebruikers van de PWA-cheques voor huishoudelijke hulp van huishoudelijke aard;
  • Opgelet: voor deze activiteit, die onder bepaalde strikte voorwaarden nog wel van toepassing is, kunnen er geen nieuwe autorisaties meer gecreëerd worden.
 • hulp bij klein tuinonderhoud
 • hulp bij de verzorging of begeleiding van kinderen, zieken, bejaarden of gehandicapten;
 • voogdij en verzorging van huisdieren bij afwezigheid van de eigenaren (bijvoorbeeld tijdens vakanties) als er geen dierenpension in de buurt is;
 • hulp voor administratieve formaliteiten.
Bij lokale autoriteiten zijn de volgende activiteiten toegestaan:
 • activiteiten met betrekking tot preventie-en veiligheidsassistentie: vanaf 1 januari 2003, kunnen enkel personen die werken in het PWA-kader die reeds preventie-en veiligheidsassistentieactiviteiten hebben uitgevoerd, deze activiteiten desgewenst via het PWA blijven uitvoeren; 
 • hulp bij tijdelijke of uitzonderlijke taken die zijn ontstaan of sterk zijn toegenomen door veranderingen in de samenleving en die niet worden uitgevoerd door gewoon personeel of door het reguliere werkcircuit (incidentele hulp bij de gemeentelijke bibliotheek, hulp bij het begeleiden van sociaal zwakkeren, hulp bij milieubescherming en het tegemoetkomen aan de noden van de buurten, verkeersbegeleiding bij het verlaten van scholen, preventie-en veiligheidstaken, etc...).
Bij VZW's en andere niet-commerciële verenigingen zijn de volgende activiteiten toegestaan:
 • taken die door hun aard, belang hun of incidenteel karakter meestal door vrijwilligers worden uitgevoerd en die niet onder het dagelijkse beheer vallen (administratieve ondersteuning bij het uitvoeren van uitzonderlijke activiteiten, ondersteuning bij de organisatie en het verloop van diverse evenementen, ondersteuning voor het onderhoud van sportterreinen en kleedkamers).
Bij onderwijsinstellingen zijn de volgende activiteiten toegestaan:
 • taken die door hun aard, hun belang of hun incidenteel karakter meestal door vrijwilligers worden uitgevoerd en die noch door gewoon personeel, noch in het reguliere werkcircuit worden uitgevoerd (opvang van kinderen voor en na school, hulp bij de organisatie van buitenschoolse activiteiten, hulp bij het begeleiden van kinderen van en naar hun activiteiten, hulp bij schoolbusbegeleiding,...).
Bij de land-en tuinbouwsector zijn de volgende activiteiten toegestaan:
 • met betrekking tot de tuinbouwsector: alle activiteiten behorende tot de sector met uitzondering van het kweken van paddenstoelen, het aanleggen en onderhouden van parken en tuinen; 
 • met betrekking tot de landbouwsector: seizoensactiviteiten die overeenkomen met pierperiodes (bv. het zaaien en het oogsten). Het besturen van landbouwmachines en het gebruik van chemicaliën zijn uitgesloten.

Deze lijst met toegestane activiteiten is verschillend voor elk PWA. U kan een exemplaar verkrijgen bij het PWA van uw gemeente op eenvoudige aanvraag.

Krijg hulp

Vind u niet wat u zoekt? Contacteer onze klantendienst: