vrouw-weeft-naar-een-kindje-en-zijn-moeder.jpg
Terug

Wie kan zich als gebruiker registreren en profiteren van het programma van de PWA-cheques? 

Ontdek wie beroep kan doen op het programma van PWA-cheques.

  • Particulieren; 
  • Lokale autoriteiten; 
  • Verenigingen zonder winstoogmerk en andere niet-commerciële verenigingen; 
  • Evenals de onderwijsinstellingen als vragende partij van een dienst dat in het reguliere werkcircuit niet geleverd kan worden. 
Commerciële instellingen in de sector: 
  • Van landbouw waarvan de activiteiten worden uitgeoefend in het kader van het betrokken paritair comité en dit enkel voor seizoensarbeid dat overeenstemt met werkpieken en tijdelijke werkzaamheden 
  • Van de tuinbouw waarvan de activiteiten worden uitgeoefend in het kader van het betrokken paritair comité (met uitzondering van de champignonteelt en de aanplanting en het onderhoud van parken en tuinen) kunnen een beroep doen op het PWA-programma.  

Krijg hulp

Vind u niet wat u zoekt? Contacteer onze klantendienst: