Man-in-een-PWA.jpg
Terug

14 augustus 2023

Elektronische PWA-cheques zullen beschikbaar zijn vanaf 1 september 2023.

Zoals u weet, stellen we nieuwe digitale hulpmiddelen beschikbaar aan onze belanghebbenden om het PWA-systeem te blijven moderniseren en verbeteren.

Deze introductie verloopt in twee fasen. Sinds begin juli hebben gebruikers en dienstverleners de mogelijkheid om hun nieuwe online portaal te ontdekken en te bekijken. Vanaf 1 september herinneren wij u er graag aan dat elektronische PWA-cheques beschikbaar zullen zijn voor alle gebruikers die ze willen gebruiken.

Uw Rol

Tijdens deze overgang zult u een centrale rol blijven spelen in de ondersteuning van gebruikers en dienstverleners.

  • Bij het verzamelen en bijwerken van informatie zijn twee dingen belangrijk:
  • Zorg ervoor dat de e-mailadressen van gebruikers en dienstverleners correct zijn;
    Controleer regelmatig of de situatie van dienstverleners up-to-date is (bv. heeft hij nog steeds de werkloosheidsstatus? zit hij nog steeds bij het juiste OCMW?)

Veranderingen voor gebruikers

Vanaf 1 september kunnen gebruikers elektronische PWA-cheques bestellen door een overschrijving te doen naar het nieuwe rekeningnummer : BE 71 0689 4882 9169.

Let op: betalingen die vóór 1 september op dit rekeningnummer zijn verricht, worden automatisch teruggestort.

De gestructureerde mededeling voor het bestellen van elektronische cheques blijft dezelfde en komt nog steeds overeen met het autorisatienummer.

De uiteindelijke keuze van het medium va, de cheque ligt bij de gebruiker, die in overleg met zijn dienstverlener kan beslissen om op een vereenvoudigde manier van het ene naar het andere medium over te schakelen. Inderdaad, er moeten alleen aparte bestellingen worden geplaatst op de bankrekeningen die overeenkomen met het gewenste product.

Veranderingen voor dienstverleners

Dienstverleners zullen één ALE 4 formulier moeten gebruiken, waarop alle gewerkte uren over een periode van één maand worden vermeld, ongeacht of ze worden vergoed met papieren of elektronische cheques.

Concreet:

  • In het geval van prestaties die uitsluitend met papieren cheques worden vergoed, verandert er niets: de ALE 4 zal samen met de papieren cheques worden ingediend;
  • In het geval van prestaties die uitsluitend met elektronische cheques worden betaald: ALE 4 wordt ingediend en vergeleken met de betalingsinformatie die ontvangen werd;
  • In het geval van prestaties die worden vergoed door middel van papieren en elektronische cheques: de ALE 4 wordt ingediend samen met de papieren cheques en vergeleken met de betalingsinformatie ontvangen voor de elektronische cheques.

Houd er rekening mee dat automatische validatie plaatsvindt als de gebruiker de dienst niet valideert. De tijdslimiet is 7 dagen voor natuurlijke personen en 14 dagen voor rechtspersonen (de tijdslimiet gaat in op de datum van de dienst als deze vooraf wordt ingevoerd en op de datum van invoer als deze achteraf wordt ingevoerd).
Zodra de dienst is gevalideerd, kan deze niet meer worden gewijzigd of geannuleerd.

Om de invoering van de elektronische PWA cheque zo goed mogelijk te ondersteunen, besteden we bijzondere aandacht aan de informatievoorziening op het terrein. We verstrekken informatiebrochures voor zowel gebruikers als dienstverleners. Daarnaast zullen er een aantal artikelen over de functies van het portaal en de elektronische cheques op de PWA-website worden gepubliceerd. Er zijn ook brieven en e-mails verstuurd naar dienstverleners en gebruikers om de komst van de elektronische cheque uit te leggen.

De introductie van de elektronische cheque is een belangrijke vernieuwing. We begrijpen dat deze verandering vragen en zorgen kan oproepen. Daarom blijft ons team tot uw beschikking om al uw vragen te beantwoorden en u de juiste ondersteuning te bieden.

Krijg hulp

Vind u niet wat u zoekt?

Andere vragen? Neem contact met ons op via