vrouw-weeft-naar-een-kindje-en-zijn-moeder.jpg
Terug

Voor welke activiteiten mag ik PWA-cheques gebruiken? 

Met PWA-cheques kan u genieten van kleine diensten aan huis of in uw organisatie. Ontdek alle activiteiten waarvoor je ze kan gebruiken. 

Ten behoeve van natuurlijke personen 
  • Hulp aan huis van huishoudelijke aard; 
    • Opgelet: voor deze activiteit, die onder bepaalde strikte voorwaarden nog wel van toepassing is, kunnen er geen nieuwe autorisaties meer gecreëerd worden.
  • Hulp bij de verzorging of begeleiding van mensen met ziekte of kinderen; 
  • Hulp bij administratieve formaliteiten; 
  • Hulp bij klein onderhoud van de tuin.  

 

 Ten behoeve van lokale autoriteiten 

  •  Activiteiten als “preventie-en veiligheidsadviseur”: volgens de bepalingen van het artikel 79 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 betreffende de regeling van de werkloosheid.  
  • Activiteiten die voldoen aan de behoeften dat in reguliere werkcircuits niet worden voorzien: In het bijzonder rekening houdende met het tijdelijke en uitzonderlijke karakter van de behoefte of het feit dat deze behoefte is ontstaan of aanzienlijk is toegenomen als gevolg van recente veranderingen in de samenleving. Activiteiten kunnen hieronder beschouwd worden met name de bescherming van het milieu, de veiligheid in de wijken en het voorzien in de behoeften van andere wijken, de begeleiding van kinderen, de begeleiding van jongeren, de begeleiding van sociale kansarmen evenals de occasionele sociaal-culturele activiteiten of activiteiten van beperkt belang.  
Ten behoeve van onderwijsinstellingen, verenigingen zonder winstoogmerk en andere  niet commerciële verenigingen 

 Activiteiten die door hun aard, hun belang of hun occasioneel karakter gewoonlijk door vrijwilligers worden uitgevoerd, met name de activiteiten van personen die assistentie verlenen bij sociale, culturele, sportieve, liefdadigheids-of humanitaire evenementen.  

Ten behoeve van de tuinbouwsector 

De activiteiten die uitgevoerd worden in het kader van de Paritaire Commissie voor de Tuinbouw met uitzondering van de teelt van paddenstoelen en het aanleggen en onderhouden van parken en tuinen. Activiteiten ten behoeve van de agrarische sector, de seizoensgebonden activiteiten die betrekking hebben op werkpieken voor het planten en oogsten en andere tijdelijke activiteiten volgens de methoden en de formaliteiten die bepaald zijn door de ministers van Werk, Arbeid en Landbouw.  

Krijg hulp

Vind u niet wat u zoekt? Contacteer onze klantendienst: